0 Menu

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza az Eperfa webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint.

A Webáruház címe: http://eperfa.bigcartel.com

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Nagy Anna Nóra, egyéni vállalkozó
Székhely címe: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 6.
Nyilvántartási szám: 20103088
KSH szám: 60297967741023101
Adószám: 60297967243

Webáruház adatai:
Cím: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 6.
E-mail: eperfa@dombon-a-tanya.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása:
1. A vásárlással a felhasználó automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait.

A megrendelés lépései:
A vásárláshoz nincs szükség előzetes regisztrációra.
1. A vásárolni kívánt termékek kosárba rakása az „Add to cart” gomb megnyomásával történik.
2. A megrendelés összeállítására a Webáruház „Cart” aloldalán van lehetőség.
3. A megrendelés elküldésére a „Select your country” legördülő menüből történő választást követően a „Checkout now” gomb megnyomásával van lehetőség.
4. Fizetés a Paypal rendszeren keresztül. A Paypal rendszer használata csak a rendszerbe történt regisztrációt vagy a korábbi jelszóval a rendszerbe történt regisztrációt követően van lehetőség. A fizetés során a számla ellenértéke terhelésre és levonásra kerül a bankszámláról a fizetési folyamat végén.
5. A fizetést követően a rendelés visszaigazolása a Paypal rendszerbe történt regisztráció során megadott e-mail címre történik.

Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A termék lényeges tulajdonságai:
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak:
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a megadott címre, postai úton történő szállítás költségeit is.

Kiszállítás:
1. A termékek kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi, személyes átvételre nincs lehetőség.
2. A szolgáltató vállalja, hogy a visszaigazolt megrendelést követő 3 munkanapon belül postai levélként feladja a megvásárolt terméket.

Lehetséges fizetési módok:
Fizetni kizárólag a Paypal rendszeren keresztül a megrendelési folyamat részeként lehet.

Elállási/Felmondási jog:
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Nagy Anna Nóra egyéni vállalkozó (1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 6., e-mail cím: eperfa@dombon-a-tanya.hu). Ebből a célból felhasználhatja a jogszabály mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a következő címre: Nagy Anna Nóra 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 6. a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.